Friday, March 16, 2012

Khulasah al-Jawahir

Nama lengkap kitab ini ialah Khulasah al- Jawahir Fi Tasfiah al-Khawatir, karya Tuan Guru Hj. Muhammad (gelar Hj. Sulong) B. Abdul Qadir B. Muhammad al-Fatani. Tarikh selesai mentabyidhnya(تبييض )pada malam Ahad, 24 Muharram 1346H di Makkah al-Mukarramah. Kitab setebal 36 m/s (termasuk kulit depan), cetakan Matbaah al-Ahmadiyah Singapura pada tahun 1346H ini, memulakan bicaranya tentang nafi dan isbat yang terdapat pada kalimah                       لا اله الا الله    Kemudian diikuti oleh perbahasan pertama tentang pengertian usaha menurut beberapa pandangan ulama'. Dalam perbahasan kedua, pengarang memuatkan pula pengertian ikhtiyar dan hubung kaitnya dengan usaha. Beliau berkata pada m/s 15 " dan ini ikhtiyar lain daripada usaha dengan tiada khilaf dan tetapi adalah ia melazimkan bagi usaha. Maka barangsiapa mengisbatkan usaha nescaya mengisbat ia akan ikhtiyar yang zahiri dan yaitu perkataan ahlu sunnah dan barangsiapa menafikan dia nescaya menafi ia akan ikhtiyar yang zahiri dan yaitu perkataan kaum Jabariyah....." Dalam khatimahnya, pengarang membahagikan mereka yang mengiktiqadkan segala sebab yang beradat kepada empat puak.

No comments:

Post a Comment