Monday, April 8, 2013

SENARAI BEBERAPA KITAB USULUDDIN


     Usuluddin atau akar umbi agama adalah satu disiplin yang sangat penting. Seseorang mukallaf yang hidup tanpa usuluddin maka tiada agama baginya. Oleh itu, ulama-ulama' salaf dan khalaf sangat mengambil berat disiplin ini dengan cara mengarang kitab-kitab supaya dapat dimanfaatkan oleh ummat Islam. Pada kali ini, saya akan senaraikan beberapa judul kitab usuluddin dan sebahagian besar daripadanya dipelajari secara tahqiq di pondok-pondok Patani dan lainnya:

1. Syarah Abdul Salam Ala al-Jauharah. Merupakan syarah(huraian kepada matan Jauharah al-Tauhid bagi Imam al-Laqqani).2. Syarah Ummul Barahin bagi Sidi Muhammad al-Sanusi. Matan Ummul al-Barahin yang telah dibekati Allah Taala ini telah disyarah oleh muallifnya sendiri Sidi Muhammad al-Sanusi. Syarah ini dicetak bersama Hasyiah al-Dusuki. Kitab peringkat tinggi.
 


3. Syarah al-Hud Hudi. Syarah kepada matan mubarak Ummul Barahin. Dicetak bersama hasyiah Syarqawi.4. Tahqiq al-Maqam Ala Kifayatil Awwam. Cetakan bersama Hasyiah al-Baijuri


5. Syarah al-Taftazani Ala al-Aqaid al-Nasafiah. Kitab ini lebih tinggi daripada Syarah Ummul Barahin di atas.

6. Tuhfat al-Murid Ala Jauharah al-Tauhid oleh Syeikh al-Islam Ibrahim al-Baijuri. Kitab peringkat sederhana, sebaya dengan kitab Hasyiah al-Baijuri Ala Ummil Barahin.7. Fathul Majid Fi Syarhi al-Durril Farid bagi Syeikh Muhammad al-Nawawi Bin Umar al-Jawi
8. al-Qaulul Mufid, karangan Maulana Syeikh Muhammad Bakhit
9. Aqidah al-Najin bagi Syeikh Zainal Abidin B. Muhammad al-Fatani( Tuan Minal) syarah kepada matan Ummul Barahin.
10. Faridah al-Faraid. Salah sebuah kitab usuluddin masyhur dan banyak dipelajari di pondok-pondok Patani dan Kelantan. Alirannya ialah mazhab al-Asya'ari.


No comments:

Post a Comment