Friday, July 5, 2013

Senarai kitab-kitab pengajian Madrasah al-Badriah, Jal Besar, TumpatDi bawah ini saya senaraikan kitab-kitab pengajian di madrasah al-Badriah, Jal Besar, Tumpat

USULUDDIN/AKAR UMBI AGAMA
 1. FARIDAH AL-FARAID  (SYEIKH AHMAD AL-FATANI, GURU PAK DA EIL)
 2. BAKURAH AL-AMANI  (ALLAMAH AL-MUHAQQIQ PAK DA EIL)
 3. TAQRIB AL-IKHWAN   (TOK DIR SEKAM, MURID PAK DA EIL)
 4. IRSYADUL JAWIYYIN
 5. MISBAH AL-MUNIR  ( TUAN GURU HJ ABD AZIZ AL-FATANI, MENANTU TOK DIR SEKAM)
 6. SIRAJUL HUDA
 7. BIDAYATUL HIDAYAH SYARAH UMMUL BARAHIN
 8. MISBAHUL GHULAM(ANAK SAUDARA PAK DA EIL)
 9. MANHAJ AHLU SUNNAH (TOK DIR SEKAM)
 10. AL-DURRU AL-THAMIN (TOK SYEIKH DAUD AL-FATANI)
 11. AQIDAH AL-NAJIN (TUAN MINAL AL-FATANI)
 12. KHULASAH AL-JAWAHIR (HJ. SULONG AL-FATANI)
 13. ZAHRATUL MURID (TOK WAN ALI AL-KUTANI)
 14. MAWAI'ZUL IMAN (SYAIKHINA)
 15. KIFAYATUL AWWAM
 16. SYARAH AL-HUD HUDI
 17. HASYIAH AL-DASUQI
 18. FATHUL MAJID
 19. SYARAH ABDUL SALAM
 20. TUHFATUL MURID
 21. HASYIAH AL-BAIJURI ALA AL-SANUSI

  FIQH

 1. MUNYATUL MUSOLLI
 2. WUSYAH AL-AFRAH
 3. KIFAYATUL MUHTADI
 4. IDHOHUL BAB (MUNAKAHAT BAGI TOK SYEIKH DAUD AL-FATANI)
 5. MANASIK AL-HAJJ ( TOK SYEIKH  DAUD)
 6. SABILA AL-MUHTADIN
 7. KASYFUL LITHAM
 8. MATLA' AL-BADRAIN
 9. PEMBANTU SEKELIAN MU'MIN (AL-MANDILI)
 10. MA'NA SABILILLAH (AL-MANDILI)
 11. MINHAJ AL-SALIMIN
 12. SYARAH IBN QASIM
 13. I'ANAH TOLIBIN
 14. SYARAH TAHRIR
 15. BUJAIRAMI AL-KHATIB
 16. BUJAIRAMI FATHUL WAHHAB
 17. SYARAH AL-MAHALLI
 18. SYARAH AL-MUQADDIMAH AL-HADHRAMIYAAH( SYARAH IBN HAJAR)
 19. SITTIN
 20. MAWAHIB AL-SOMAD ( SYARAH ZUBAD)
 21. SYARAH SYINSYARI (FARAIDH)
 22. HASYIAH AL-BAQARI( FARAIDH)
 23. MANASIK AL-HAJJ ( AL-NAWAWI)
 24. UMDATUL ABRAR (MANASIK)
 25. SIRAJUL WAHHAJ

    TASAWWUF

 1. PENAWAR BAGI HATI
 2. MINHAJ AL-ABIDIN JAWI
 3. SYARAH HIKAM TOK PULAU MANIS
 4. AL-DURRU AL-NAFIS
 5. MINHAJ AL-ABIDIN ARAB
 6. SYARAH HIKAM ARAB
 7. BIDAYATUL HIDAYAH 
 8. AL-NASAIH AL-DINIYYAH
 9. AYYUHAL WALAD
 10. TAZKIRAH (TOK DIR SEKAM)
 11. TAALIM   

     NAHU/SARF/ ARUDH/BALAGHAH/MANTIQ/MAQULAT

 1. AL-AJURUMIYYAH 
 2. ALFIAH IBN MALIK
 3. MUKHTASAR JIDDAN
 4. TASHIL AL-AMANI (SYEIKH AHMAD AL-FATANI)
 5. SYARAH AL-MAKUDI
 6. AL-KHARIDAH AL-BAHIYYAH
 7. AL-THAMARAT AL-JANIYYAH
 8. SYARAH KHALID
 9. SYARAH AL-AZHARIYYAH
 10. AL-SUJAI'
 11. SYARAH MUTAMMIMAH (KAWAKIB)
 12. SYUZUR AL-ZAHABI
 13. YASIN AL-FAKIHI
 14. MUGHNI AL-LABIB
 15. AL-ISYMUNI
 16. AL-KAILANI
 17. IBN AQIL
 18. AL-TAFTAZANI
 19. HALLUL MA'QUD
 20. SYARAH BAHRUQ
 21. AL-KAFI( ARUDH)
 22. AL-DARDIR ( ILMU AL-BAYAN)
 23. HUSNU SIYAGHAH
 24. JAUHARAH AL-MAKNUN
 25. IDHOHUL MUBHAM
 26. SUBBAN
 27. HASYIAH AL-THANIYYAH
     TAFSIR/HADITH/ MUTOLAH/ USUL TAFSIR/TAJWID

 1. NURUL IHSAN
 2. AL-IKLIL (AYAT AHKAM BAGI IMAM SAYUTI)
 3. NAILUL MURAM ( AYAT AHKAM)
 4. AL-JALALAIN (JAMAL ATAU SOWI)
 5. NAILUL MURAM ( HADITH AHKAM)
 6. BULUGHUL MURAM
 7. RIYADUL SOLIHIN
 8. SYAMAIL AL-MUHAMMADIYYAH
 9. MUKHTASAR ABI JAMRAH
 10. JAWAHIR AL-BUKHARI
 11. AL-TAQRIRAT AL-SANIYYAH
 12. RAF'UL ASTAR
 13. FAIDHUL AL-KHABIR
 14. SIRAJUL QARI

     SIRAH NABAWIYYAH/TARIKH

 1. NURUL YAQIN
 2. ITMAMUL WAFA
 3. TARIKH TASYRIE
 4. INARATUL DUJA ( MAGHAZI NABI)
 5. MADARIJ AL-SU'UD ( SYARAH AL-BARZANJI)

     USUL FIQH/ QAWAID FIQH

 1. SYARAH AL-WARAQAT
 2. AL-LUMA'(TAQRIR SYEIKH YASIN AL-FADANI_
 3. AL-FAWAID AL-JANIYYAH (QAWAID FIQH BAGI AL-FADANI)
 4. AL-ASYBAH ( AL-SAYUTI)

   

No comments:

Post a Comment