Sunday, February 7, 2010

Madrasah Sawlatiyyah Makkah al- Mukarramah

 
        Madrasah Sawlatiyyah merupakan sekolah pertama di Makkah al- Mukarramah. Ia diasaskan oleh seorang ulama' besar dari India al- Allamah Syaikh Muhammad Rahmatullah b. Khalilullah pada tahun 1292H dengan dibiayai oleh seorang wanita dermawan bernama Sawlat al- Nissa'. Oleh itu, untuk mengenang pengorbanan besar tersebut, sekolah ini dikenali sebagai Madrasah Sawlatiyyah.

       Sistem pengajian Madrasah Sawlatiyyah telah mengalami empat peringkat(fatrah):

 • Peringkat pertama iatu dari tahun 1292H- 1325H
 • Peringkat kedua bermula tahun 1326H- 1346H
 • Peringkat ketiga dari tahun 1347H-1382H
 • Peringkat keempat ( 1383H-1392H)Peringkat pertama(1292H- 1325H)

       Pada peringkat ini, sistem pengajiannya adalah mengikut gaya al- Azhar dan sekolah-sekolah agama lama di India. Sesi persekolahannya bermula pada 5 Syawwal setiap tahun iatu selepas peperiksaan umum yang diadakan pada bulan Syaaban. Setiap matapelajaran diajar tidak kurang daripada satu jam atau satu jam setengah dan bilangan hisahnya(slot) adalah antara 4-5 hisah setiap hari. Berikut adalah beberapa judul kitab yang diajar dalam tempoh ini;

 • al- Quran
 • al- Qaduri, Kanzu al- Daqaiq dan al- Hidayah ( Fiqh)
 • al- Syasyi dan Nurul Anwar ( Usul Fiqh)
 • Ajrumiyyah, al- Kafiyah dan Mula Jami ( Nahu)
 • Matan al- Bina' dan matan Maqsud (Sarf)
 • al- Yisaghuji, Syarah Qala Aqul, al- Tahzib dan syarahnya ( Mantiq)
 • al-Jalalain ( Tafsir)
 • al-Misykah (Hadith)
 • Mukhtasar al- Maani(Balaghah)
 • Kalilah Wa Dimnah, al- Maqamat al- Hariri dan Diwan al- Mutanabbi(Adab/Sastera)
 • Nukhbah al- Fikr( Mustolah)
 • Ibn Khaldun(Sejarah)
Peringkat kedua (1326H- 1346H)
                                   
 Marhalah Tahdiriyyah(3 tahun)
        
      Di antara matapelajaran yang diajar pada marhalah ini ialah; 
 •  Al-Quran 
 • Matan abu syuja’ (fiqh) 
 • Asas sirah nabawiyyah (sejarah)
 • Khat   
 •  Matematik

Marhalah Ibtidaeiyyah (4 tahun)

Di antara matapelajaran yang diajar;         
 • al-Quran(hafazan
 • Risalah al-Fiqh dan Tahrir( fiqh Syafie)
 •  Nur al-Idoh dan al-Quduri(fiqh Hanafi)
 • Hidayah al-Mustafid(tajwid)
 •  Mukhtasar Jiddan( Nahu)
 •   Matan Isaghuji(mantiq)
 • Syarah Mutimmimah(nahu)
 •  Matan al-Maqsud dan syarahnya(saraf)
 • Tarikh al-Khulafa’al-Rasyidin(sejarah)

Marhalah Thanawiyyah(4 tahun)

Di antara yang diajar ialah;
 •   Al-Jalalain(tafsir)
 •  Misykah al-Masobih dan Sunan Tirmizi(hadith)
 •  Matan Minhaj(fiqh Syafie)
 • Al-Wiqayah(fiqh Hanafi)
 •   Risalah al-Azhar dan Syarah al-Sirajiyyah(faraidh)
 • Matan Sanusiyyah, Matan Jauharah dan Aqaid Nasafi(ilmu kalam)
 • Al-Waraqat, Lubbu al-Usul, Tamhid al-Asnawi dan Nur al-Anwar(usul fiqh)
 • Al-Thamarat al-Janiyyah(falak)
 • Syuzur dan al-Kafiyah(nahu)
 •  Talkhis dan Jauharah al-Maknun(balaghah)
 •  Syarah Qala Wa Qila(mantiq)
 •  Manzumah al-Ramizah(arudh)
 •  Al-Maqamat al-Hariri(adab)
 • Tarikh Ibn Hisyam
Marhalah al-Aliyah(2 tahun) 

Antara madah yang diajar ialah;
 • Tafsir al-Baidhowi
 •  Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim
 •  Al-Mahalli(fiqh Syafie)
 • Jam’u al-Jawami’(usul fiqh)
 •  Ibn Khaldun(sejarah)

Tempoh yang perlu dilalui oleh seorang pelajar untuk bergelar graduan ialah 13 tahun.

Peringkat ke- 3 (1347H-1382H)

      Tempoh pengajian pada peringkat ini masih lagi 13 tahun. Namun terdapat beberapa judul kitab mengalami  perubahan . Contohnya, di marhalah Thanawiyyah diajar;
 •   Bulughu al-Maram(hadith). Kitab Misykah al-Masobih tidak diajar sebagaimana fatrah ke-2
 • Kitab al-Tauhid(tauhid)
 • Al-Rahbiyah(faraidh). Kitab Syarah al-Sirajiyyah tidak diajar dalam fatrah ini.
 •  Al-Waladiyah(adab perdebatan).
Marhalah al-Aliyah pula diajar;
 • Tafsir Ibn Khatir sebagai ganti tafsir al-Baidhowi
 •  Ditambah Sunan Nasaei, Abu Dawud dan al-Muwatta’(hadith)

Peringkat ke-4 (1383H-1392H)

       Berbeza dengan fatrah ke-2 dan ke-3, peringkat ini telah disingkatkan tempoh pengajiannya sehingga menjadi 10 tahun. Ia bermula dari marhalah Ibtidaeiyyah(4 tahun) kemudiannya ke marhalah Thanawiyyah(4 tahun) dan berakhir di marhalah al-Aliyah(2 tahun) .Manakala marhalah Tahdiriyyah telah dihapuskan pada fatrah ini. Antara kitab-kitab yang menjadi teks pengajaran ialah;
 • Matan Abi Syuja’(fiqh Syafie)
 • Al-Tuhfat al-Saniyyah, Qatr al-Nada dan Ibn Aqil(nahu)
 • Al-Balaghah al-Wadhihah
 • Nur al-Yakin( sejarah)
 •  Jalalain dan Ibn Khathir(tafsir)
 • Raf’u al-Astar(Mustolah)
 • Fath al-Majid(tauhid)
 •   Syamail(hadith perihal Rasulullah)
 • Al-Itqan(usul tafsir)
 • Syinsyauriyyah(faraidh)


 Sumber rujukan:

                            al-Madrasah al-Sawlatiyyah oleh Dr. Syeikh Ahmad Hijazi al-Saqa


2 comments:

 1. Assalamualaikum ya akhi. Ingin bertanya. Macam mana jika pelajar dari Malaysia ingin menuntut di sana ? Bagaimana prosesnya ?

  ReplyDelete
 2. bagaimana nak masuk belajar di sna? apa syarat? minta wasap saya +601113375100 syukran

  ReplyDelete