Sunday, August 5, 2012

Fatwa Syeikh Ahmad al-Fatani Tentang Ketam Batu


   "Ketahuilah kamu bahawa Syeikh Abdul Hamid dalam hasyiahnya atas kitab Tuhfat Ibn Hajar telah menyebut bahawa makan akan sesetengah binatang yang hidup dua negeri seperti ketam yang hitam yang dikenali dengan ketam batu di sisi ahli Fatani itu ada padanya khilaf antara Syeikh Ramli dalam kitab Nihayahnya dan antara Syeikh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatnya dan Khatib Syarbini dalam kitab Mughninya. Maka Syeikh Ramli mengiktimadkan haram dimakannya dan mengiktimadkan oleh Syeikh Khatib Syarbini halal dimakannya dan iatu yang zahir darpada perbuatan Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfatnya"....tamat ringkasan fatwa Syeikh Ahmad al-Fatani (wafat 1325H) Gambar sekadar hiasan.

No comments:

Post a Comment