Tuesday, January 14, 2014

BEBERAPA HELAIAN TULISAN TANGAN LUMA'H AL-AURAD      Beberapa helaian tulisan tangan Lumaat al- Aurad (manuskrip) yang dipamerkan kepada penulis oleh Syaikhuna al-Ustaz Wan Abd. Rashid Bin Wan Muhammad Bin Wan Abd. Rahman Bin Syeikh Wan Ali al-Kutani al-Kalantani di rumahnya baru-baru ini.Gambar di bawah pula muka hadapan dan helaian qasidah Lumaat al-Aurad cetakan al-Miriah, Makkah pada tahun 1311H yang berada di tangan penulis;

No comments:

Post a Comment