Tuesday, January 14, 2014

Naskah Lama Dalail al-Khairat  Naskhah lama Dalail al-Khairat cetakan pertama di Matbaah al-Bahriyyah pada tahun 1345H yang berada di tangan penulis( pusaka ayahnda) untuk tatapan anak cucu, kaum kerabat dan saudara- saudara seagama;
    Setakat yang diketahui penulis, Dalail al-Khairat telah disyarahkan oleh Imam Muhammad al-Mahdi Bin Ahmad Bin Ali Bin Yusuf al-Fasi ( Fes, Moroko). Syarah setebal 434 muka surat ini berjudul Matali' al-Musarrat. Selain itu, Imam al-Nabhani al-Beiruti juga mensyarahkannya dan diberi judul al-Dilalat. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita. Amin
No comments:

Post a Comment