Tuesday, April 16, 2013

IMAM MAHDI TELAH ADA   Imam al-Sayuti telah menaqalkan daripada gurunya Syeikh al-Iraqi sesungguhnya al-Mahdi telah dilahirkan pada tahun 255H. Berkata Imam al-Sayuti pendapat ini telah dipersetujui oleh Syeikh Ali al-Khawwas. Oleh itu umurnya sekarang(zaman Imam al-Sayuti iaitu tahun 958H) telah sampai 703 tahun. Ahmad al-Ramli juga telah menyebut bahawa Imam Mahdi telah ada sebagaimana yang disebut oleh al-Sya’arani. Tamat perkataan daripada al-Habib Ulwi Bin Ahmad al-Haddad. Dengan ini umur Imam al-Mahdi pada tahun 1301H ialah 1046 tahun

No comments:

Post a Comment